Goda råd

Goda råd från en erfaren kranförare

Beställning av kranen

När du ska beställa kranen för ett lyft, måste du göra klart att lasten är färdig att koppla (eller gärna förbered med stroppar) och att mottagaren är informerad om var lasten ska placeras.

Underlägg fattas ungefär på var tredje lyft. Var noga med placering avunderlägg. Därefter skruvar du upp volymen på radion så att du har säkrat en bra kontakt med kranföraren. Är kranen upptagen är det bäst att följa med och beställa den omedelbart efter att sista hivet är på plats. Då kan du vara säker på att kranföraren inte glömmer dig. Hur som helst så måste du lyssna av om det är trafik på radion, för att undvika att prata i mun på den som dirigerar kranen. Bryt in på radion när kroken är fri eller hänger still och fråga han som använder kranen om hur många lyft han har kvar.

Kranföraren vet som regel inte när han blir ledig.

Om kroken bara hänger där så är det god krankultur att fråga kranföraren om det går bra att ta ett lyft nu eller om han har tid senare. Dvs inte bara ropa att ”kör hit, kör dit”.

Dirigering av kranar

För att förklara för kranföraren var han ska hämta hivet så är det många möjligheter. Någon har sin speciella metod som t.ex. ”Kom ner här där jag står”, eller ”Uppe på valvet där du var förut!”.

Sen att det kanske var 15 lyft sen och tre valv eller våningar att välja på. För det mesta går det ju bra när kranföraren använder sin parapsykologiska kunskap. Men det kräver mycket energi – spara kranföraren med att undvika den metoden. (Han blir trött och grinig fort). Den säkraste metoden är t.ex. ”Sväng till vänster/höger eller nästan helt runt åt höger eller vänster och kör ut eller in katten något så ser du att jag vinkar”. Står du vid byssjorna eller vid en stor container eller något annat stort, kan du nämna det samtidigt.

Detta är en metod som alltid fungerar och du sparar både dig och kranföraren onödig frustration.

När nu kranen är på väg till dig så måste du följa med och titta på kroken. Kranföraren ska kunna koncentrera sig på körningen och helst slippa stoppa på grund av att lastkopplaren tittar åt ett annat håll. Om du inte är uppmärksam och följer med på när kättingen kommer, måste kranföraren stoppa upp tidigare än beräknat. Detta är väldigt besvärande för att det innebär mycket mera jobb med kranen och dess rörelser. Sänka lasten samtidigt som katten körs ut och svängen pareras, det är en synkronisering med kroken och kran.

När du tagit emot kättingen behöver du som regel inte ödsla tid på att korrigera kranen:. ”Lite höger/vänster med armen” eller ”lite ut med katten…..ut, ut, ut, UUUT för f…”. Sen behöver man inte få panik om det kommer ner en meter kätting för mycket.

Ta och börja på att koppla lasten med en gång medans kranföraren jobbar med fininställningen. Det brukar räcka.

När du har kopplat färdigt lasten kan du räkna med att kranföraren har full kontroll på detta, så du behöver bara egentligen säga ”ta ut katten lite till och kör sakta uppåt”. Så kan kranföraren värdera och kolla om han behöver korrigera katten (eller svängen).

Om det pratas mycket fram och tillbaka i radion. Kom då ihåg att inte bryta in förrän du vet att kranföraren har pratat färdigt dvs. släppt knappen. Radioanvändning är något som också som behövs tränas på. Hur man pratar riktigt. En del personer behöver höja rösten och en del personer behöver sänka rösten när de ska prata i radion. Prata lugnt och tydligt. Avståndet till mikrofonen är viktig att tänka på. Idealet är väl ungefär 10-15cm från munnen.

När du skall ha kontakt med kranföraren utan att ha radion, ställer du dig i närheten av krankroken (om det är möjligt) och ropar på kranen. När du tror att du har ögonkontakt med kranföraren så pekar du samtidigt som du går i den riktningen där lasten ligger. OBS! peka inte i den riktningen dit lasten ska före du har kopplat. Om du pekar före du har kopplat tror kanske kranföraren att han har missförstått vart han skall köra. Han kan då börja svänga kroken i den riktningen som du pekar åt, det skall hemskt lite till för att det skall bli missförstånd.

Om du inte får svar med en gång eller kranen fortfarande hänger still, så kan orsaken vara att kranföraren inte svänger förrän han vet exakt vilket hiv du skall koppla.

Han vill inte oroa krankroken för mycket och inte heller i onödan. En annan orsak kan vara att det helt enkelt att det tar sin tid p.g.a. höjdskillnaden eller att kranföraren kanske tar sig en pris snus eller löser korsord, osv., osv.… Moralen är därför: Ha tålamod.

Det är lite hänsynslöst att ropa och peka på kranföraren om du har en radio tillgänglig. Använd den.

Utan radio måste du ge tydliga tecken för att vara säker på att kranföraren ser dig. Gör tydliga tecken till en vana med en gång och använd riktiga tecken. Spelar ingen roll om kranen är hög och stor eller låg och liten. Om du behöver bägge händerna att ta emot lasten och du känner att det är besvärligt rekommenderar vi att du tar en medhjälpare till hjälp.

Koppling och koppling i stark vind

När det blåser mycket är det extra viktigt att ha bra samarbete mellan kranförare och lastkopplare.

När det blåser 20-25 sek/m i byarna kan en del stå där nere och säga ”här nere är det ju vindstilla där jag står”, och glömmer att han står nere emellan hus och väggar. Det är under sådana här förhållanden som kranföraren verkligen sätts på prov med körskicklighet och omdöme. Samtidigt sätter kranföraren stora krav på lastkopplaren. Kranföraren jobbar hundra procent på att det ska gå riktigt till.

Är du en erfaren lastkopplare som kranföraren kan lita på?

Även om kranföraren har lång och stor erfarenhet, så hjälper inte det när personalen på backen inte följer med och har vett på att vara vaken.

De flesta får en ny erfarenhet när det ska köras och kopplas i hård vind. Det är helt avgörande att lastkopplaren vet vad han gör och att kopplingen går snabbt och utan störningar. Det är speciellt viktigt när kranen står med vinden i sidan.

Kan man använda ett rep för att hålla ordning på lasten?

Ibland kan man använda ett eller flera rep för att hålla ordning på lasten.

Jag vill påstå att detta är ett tveksamt hjälpmedel och försöker förklara varför. Jag hävdar att: När det inte är sagt vem som ska ta tag i repet eller vad det skall användas till, då kan det bli mer överraskning än nytta.

En klassisk situation kan vara:
Vid vissa förhållanden med stark vind och det ligger på gränsen på vad som är försvarligt att hålla på. (Väggform tar mycket vind.) På grund av dåligt väder och arbetstempot är reducerat, då har en del gubbar tendenser att gå dit där det händer saker.

Jag kan föreslå en liten paus i det läget och låt de som koordinerar lasten att göra sitt jobb utan inblandning. Om man släpper repet står det mer eller mindre vågrätt ut från lasten. Då kan de andra få problem med att hålla fast lasten (väggen) samtidigt som dom har en springande och hoppande runt och försöker fånga repet igen. I såna situationer är det väldigt frestande att springa dit och ”hjälpa” till….

Det enklaste är att stoppa upp lite och observera lasten i förhållande till kranvajer och arm. Verkar det hopplöst att få ordning på det måste alla släppa rep och last så att kranföraren får köra upp och lugna ner lasten lite och börja om från början. Märkligt nog så verkar det ibland som om arbetet måste gå lika fort som vinden.

Ta emot last som kommer i kranen

När du ska ta emot last ska du ställa dig där du har tänkt att lasten ska ligga.

Du bör helst undvika att prata, peka och gestikulera till personer runt om kring dig. Peka gärna tydligt i den riktning som lasten ska ligga i. Om lasten ska ligga jämte något stort (container eller utmed en vägg t. ex) är det väldigt viktigt att ha ryggen fri när lasten kommer ner. ”Klämningsrisk”.

Ett bra råd är att ta tag i lasten på en bestämd punkt så att du inte behöver byta tag för ofta. Gör du det minskar du risken att få en smäll av snurrande last.

Kranföraren får bra referenspunkter när du har tagit tag i lasten och kan då lättare köra lasten till rätt position.

När lasten har landat så kan du gå ett varv runt och kolla så det blev riktigt på andra sidan också. Därefter kan du be kranföraren att sänka lite till så du kan koppla ur kroken. Är det ett tungt hiv så tar det lite längre tid innan det blir slack. ”Tålamod är nåt jag nämnt tidigare”. I detta läget är det många som somnar och glömmer att stoppa kranen. Följande kan bli att du får en meter extra kätting.

Irritationsmoment som uppstod på grund av att du råkade somna.

Är det en stor och hög kran ser kanske inte kranföraren hur mycket slack du behöver. När du har kopplat ur lasten och allt är bra är det viktigt att stänga krokar och följa med krokarna upp över huvudet tills krokarna är helt fria.

Slutligen vill jag säga att hantering av kran last och lyftredskap är ingen expert på.

Därför är det väldigt viktigt att utgå från att det är ett samarbete mellan två ”gubbar” och inte mellan en gubbe och en robot uppe i luften.